Warning: Use of undefined constant autor - assumed 'autor' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/platne/serwer96365/public_html/skrzydlalublin/wp-content/themes/wp-davinci209/functions.php on line 342
Zajęcia dodatkowe uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA : Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA w Lublinie

ZAJĘCIA DODATKOWE

Celem zajęć dodatkowych realizowanych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum SKRZYDŁA jest rozwijanie pasji oraz zdolności naszych uczniów.

Wykaz zajęć dodatkowych (do wyboru)
realizowanych w ramach czesnego w klasach I – III

ZAJĘCIA SPORTOWE

wspinaczka (szkoła posiada własną ściankę wspinaczkową)
tenis stołowy
piłka nożna
badminton
taniec
balet

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

kurs rysunku i malarstwa
barwa i przestrzeń
zajęcia krawieckie
ekokreatywość
zajęcia bębniarskie
chór

ZAJĘCIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

szachy
robotyka
logiczne myślenie
koło przyrodnicze

INNE ZAJĘCIA

Odyseja Umysłu
język angielski – dodatkowy
język hiszpański – dodatkowy

Oferta zajęć dodatkowych może ulec zmianie.

Wykaz zajęć dodatkowych (do wyboru)
realizowanych w ramach czesnego w klasach IV – VIII i gimnazjum

KOŁA NAUKOWE

koło matematyczne
koło polonistyczne
koło języka angielskiego
koło języka hiszpańskiego
koło przyrodnicze
koło fizyczne
koło historyczne
koło przedsiębiorczości

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

kurs rysunku i malarstwa
barwa i przestrzeń
chór
zajęcia bębniarskie

INNE ZAJĘCIA

ścianka wspinaczkowa
Odyseja Umysłu
dziennikarstwo
szachy
robotyka

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

sekcja piłki nożnej
sekcja badmintona
sekcja lekkoatletyczna
sekcja wspinaczkowa
sekcja tenisa stołowego

Oferta zajęć dodatkowych może ulec zmianie.

Opisy niektórych zajęć dodatkowych:

LEKKOATLETYKA – prowadzący: Dorian Miąsek

Zajęcia lekkoatletyczne służą poprawie ogólnej kondycji fizycznej dzieci. W czasie tych zajęć dzieci nabywają umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń ruchowych (biegu, skoku, rzutu). Uczestnicy poznają też dyscypliny lekkoatletyczne. Uczestnictwo w zajęciach lekkoatletycznych może zaowocować startami w lekkoatletycznych zawodach międzyszkolnych.

DZIENNIKARSTWO – prowadząca: Joanna Żytek

Na zajęciach dziennikarskich dzieci poznają tajniki zawodu dziennikarza i podstawowe gatunki dziennikarskie – notatkę prasową, reportaż, artykuł, wywiad, itp. Uczniowie dowiadują się, czym jest i w jaki sposób tworzy się gazetkę szkolną. Pod opieką nauczyciela redagują gazetkę szkolną – Skrzydlaty Kurier.

ODYSEJA UMYSŁU

Odyseja Umysłu to międzynarodowy program edukacyjny rozwijający twórczość, samodzielność, współpracę w grupie oraz umiejętności związane z planowaniem. W ramach zajęć drużyna systematycznie, w ciągu całego roku przygotowuje się do konkursu, którego pierwszym etapem są eliminacje regionalne w Warszawie, natomiast etap końcowy to Finały Światowe w USA.

SZACHY – prowadząca: Magdalena Kowara

Podczas zajęć uczniowie początkujący poznają zasady, a uczniowie zaawansowani doskonalą umiejętności grania w tę strategiczną grę planszową rozwijającą myślenie logiczne, przyczynowo- skutkowe, koncentrację uwagi oraz opanowanie. Nauczyciel prowadzący zajęcia proponuje szachowe łamigłówki oraz mini-turnieje pomiędzy uczestnikami, które zapewniają dodatkowe emocje. Uczniowie uczęszczający na zajęcia uczestniczą również w turniejach szachowych poza szkołą.

ROBOTYKA – prowadzący: Iga Malik, Marcin Wolski, Irena Sękowska, Mariola Boguta

Robotyka to nauka samodzielnego konstruowania i programowania robotów poprzez zabawę klockami. Są to warsztaty wielostronnie rozwijające zdolności dzieci. Dzieci pracują w małych zespołach i w odpowiednim zakresie wiekowym. Poprzez zabawę pozyskują one nowe umiejętności z zakresu współczesnych technologii. Więcej o robotyce w Skrzydłach przeczytasz tutaj.

ŚCIANKA WSPINACZKOWA – prowadząca: Aleksandra Rudzińska

Zajęcia na ściance wspinaczkowej odbywają się w szkole. Zajęcia te są szansą na poprawienie ogólnej sprawności fizycznej, gdyż wspinanie rozwija gibkość, zwinność i skoordynowaną pracę wszystkich mięśni ciała. Pomaga też w terapii wad postawy. Trenując wspinanie dziecko uczy się szacunku dla drugiego człowieka, pracy w zespole, właściwej oceny swoich możliwości. Dostrzega też własne ograniczenia, słabości i uczy się je pokonywać. Ponadto dowiaduje się i uświadamia sobie, że na ściance nie tylko ważna jest sprawność fizyczna, ale zaufanie i współpraca. Treningi na ściance są doskonałą szkołą odpowiedzialności, szacunku i charakteru. Co więcej zajęcia te rozbudzają głód pokonywania przeszkód i własnych słabości.

CHÓR (zespół wokalny SKRZYDŁA) – prowadząca: Renata Barańska-Gumieniak

Chór to ten rodzaj zajęć pozalekcyjnych, który, dzięki różnorodnym walorom edukacyjnym i wychowawczym, prowadzi do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, pozwalając na odkrywanie w sobie wrażliwości, poczucia estetyki, kształtowanie pozytywnych cech osobowości. Program chóru obejmuje m.in. naukę piosenek, doskonalenie intonacji i techniki śpiewania, rozszerzanie skali głosu oraz przygotowanie do śpiewu wielogłosowego. Chór daje uczniom możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, kształtowania głosu oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

KURS RYSUNKU I MALARSTWA – prowadząca: Aleksandra Wilczewska

Zajęcia plastyczne mają na celu wyzwolenie u dziecka naturalnej ekspresji plastycznej, rozwijanie jego zdolności plastycznych, kształtowanie kreatywnej postawy a także budowanie wiary we własne siły. Zajęcia uwrażliwią dziecko na otaczające je piękno i dzieła sztuki, dadzą możliwość sprawdzenia się w różnych dziedzinach sztuki: rysunku, malarstwie, rzeźbie, grafice. Rozwijają dbałość o dokładność i estetykę wykonania pracy, samodzielność działania twórczego jak i umiejętności pracy w grupie. Dodatkowo oferują pomoc dziecku w odnalezieniu właściwego dla niego sposobu kreowania rzeczywistości, w wyrażaniu uczuć, rozładowaniu stanów emocjonalnych przez dostarczenie odpowiednich materiałów i form realizacji tematu. Wybrane galerie prac uczniów obejrzysz tutaj.

KRAWIECTWO – prowadząca: Agnieszka Bator

Na zajęciach krawieckich dzieci zdobędą podstawową wiedzę w zakresie rodzajów materiałów, dodatków krawieckich i ich wykorzystania, nauczą się podstawowych ściegów wykorzystywanych w szyciu ręcznym oraz hafcie artystycznym. Uczestnicy zajęć spróbują również przenieść gotowy wzór na materiał oraz poznają podstawy tworzenia własnych wzorów. Podczas zajęć przygotowane zostaną między innymi: woreczek, fartuszek, torebka na ramię, etui na telefon lub okulary, pacynka lub lalka szmacianka, poszewka na poduszkę, kosmetyczka. Ilość wykonanych projektów zależy od indywidualnych możliwości dzieci oraz dynamiki grupy.

TENIS STOŁOWY – prowadzący: Paweł Wójtowicz

W trakcie zajęć z tenisa stołowego dzieci rozwijają ogólną sprawność ruchową, koordynację oraz umiejętność panowania nad swoimi emocjami. Kształtują samodzielność i inicjatywę oraz umiejętność szybkiej i trafnej oceny sytuacji. Dzieci uczą się elementów technicznych tenisa stołowego oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania w walce sportowej.

EKOKREATYWNOŚĆ – prowadząca: Marlena Grykałowska-Drozd

Na zajęcia z ekokreatywności zapraszamy tych, którzy chcą doskonalić zdolności plastyczne, manualne, a nade wszystko rozwinąć kreatywność myślenia i tworzenia. Wspólnie będziemy się uczyć jak zrobić coś z niczego; jak powtórnie zagospodarować z pozoru niepotrzebne przedmioty i nadać im nowe znaczenie. Granicą będzie jedynie nasza wyobraźnia.

ZAJĘCIA MATEMATYCZNO-LOGICZNE – prowadząca: Natalia Kuzera

Celem zajęć matematyczno-logicznych jest zwiększenie kompetencji matematycznych uczniów i usprawnienie myślenia logicznego poprzez wykorzystanie ciekawych zadań zakładających stopniowanie trudności. Wraz z nauczycielem dzieci zgłębiają tajemnice nauk ścisłych doświadczając radości sukcesu oraz ucząc się radzenia sobie z porażką.

PIŁKA NOŻNA – prowadzący: Dorian Miąsek

Piłka nożna to zajęcia, które są świetną okazją do poprawienia kondycji fizycznej i rozwinięcia umiejętności piłkarskich uczniów. Uczestnicy zajęć doskonalą posiadane już umiejętności i zdobywają nowe. Trenują drybling, zwody, żonglerkę, podania, zwroty, podbicia piłki oraz balansowanie i utrzymywanie piłki. Trener zwraca uwagę nie tylko na kompetencje motoryczne uczniów, ale także na umiejętności percepcyjne i kognitywne. Kluczowe znaczenie w piłce nożnej ma bowiem nie tylko panowanie nad piłką, ale również szybkość i trafność podejmowania decyzji.

KOŁO PRZYRODNICZE – prowadząca: Beata Marciniak

Koło przyrodnicze to pomysł na to, jak rozwijać zainteresowania przyrodą, ekologią i środowiskiem. Uczniowie biorą aktywny udział w akcjach i projektach przyrodniczych. Zajęcia te zwiększają umiejętność współdziałania w zespole i komunikowania się między sobą. Uczą się też uważności, systematyczności i odpowiedzialności. (Polecamy fotogalerię z Dnia Przyrodnika na naszym profilu na portalu Facebook.)

PRACA WŁASNA

Zajęcia w czasie których nauczyciel pomaga dzieciom stworzyć warunki sprzyjające utrwaleniu materiału wprowadzonego na lekcji. Nauczyciel odpowiedzialny za te zajęcia pomaga dzieciom w odrobieniu pracy domowej oraz zachęca do odpoczynku po pracy w ciszy lub przy spokojnej muzyce.

Więcej informacji o zajęciach dodatkowych razem z fotogalerią znajdziesz tutaj. A o tym, co na bieżąco dzieje się w Skrzydłach, dowiesz się również z naszego profilu na portalu społecznościowym Facebook.

 

Facebook