Warning: Use of undefined constant autor - assumed 'autor' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/platne/serwer96365/public_html/skrzydlalublin/wp-content/themes/wp-davinci209/functions.php on line 342
RODZICE - Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA w Lublinie : Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA w Lublinie

RODZICE

Rodzice zainteresowani ofertą naszej Szkoły oraz udziałem w projekcie powinni zgadzać się co do tego, że:

  • podstawą wychowania jest naturalna rodzina oparta na trwałym związku mężczyzny i kobiety;
  • wychowujemy dzieci zgodnie z integralną wizją osoby ludzkiej, uznając jej godność i wolność, przez rozwijanie cnót ludzkich;
  • działalność wychowawczą opieramy na antropologii chrześcijańskiej;
  • ważnym środkiem wychowawczym jest przykład wychowawców, czyli rodziców i nauczycieli.

Rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły współtworzą Szkołę, angażując się w kształtowanie środowiska wychowawczego. Zakładamy, że rodziny wchodzące w projekt mogą być bardzo różne. Cechą, która je łączy powinna być troska o dobre wychowanie dzieci.

Współpraca, jaką chcemy zaoferować rodzicom dotyczy:

  • wzajemnej wymiany informacji o uczniu (zapoznanie rodziców w czasie indywidualnych spotkań z postępami ucznia w nauce, przekazanie informacji na temat jego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, jego mocnych stron i obszarów, w których trzeba jeszcze popracować – spotkania indywidualne z rodzicami będą odbywały się raz w trymestrze, co pozwoli rodzicom częściej zapoznawać się z bilansem osiągnięć swoich dzieci);
  • zapoznania rodziców w trakcie wspólnych zebrań z programem prac Szkoły, zestawem wymagań dydaktycznych i wychowawczych, sposobami przeciwdziałania trudnościom wychowawczym, systemem oceniania;
  • wspólnych zajęć z rodzicami mających na celu wzajemne poznanie się, zintegrowanie grupy oraz doświadczenie zabawy z dzieckiem;
  • agendy – terminarza, które posiadać będzie każde dziecko jako sposobu codziennej komunikacji z rodzicem (w terminarzu uczeń będzie miał zamieszczone wszystkie terminy spotkań i imprez, plan lekcji, zasady wychowania, nad którymi w danym momencie pracujemy, wyniki swoich postępów w nauce, nagrody i pochwały; również rodzic za pomocą agendy będzie mógł komunikować się z nauczycielem);
  • warsztatów, które będziemy proponować rodzicom w ciągu roku (w szczególności „Szkoła dla rodziców i wychowawców”);
  • pozyskiwania pomocy rodziców w organizowaniu imprez, wycieczek, przedstawień, kółek zainteresowań.

Facebook