Rekrutacja uzupełniająca do Gimnazjum SKRZYDŁA na rok szkolny 2016/2017

logoDlaczego u nas ?

Jesteś już nastolatkiem i właśnie kończysz szkołę podstawową.

Otwierają się przed Tobą zupełnie nowe możliwości. Potrafisz wyrazić swoje zdanie, jesteś spostrzegawczy, potrafisz myśleć i ocenić to co widzisz i słyszysz. Rodzi się w Tobie potrzeba wyrażenia siebie w wyglądzie i zainteresowaniach.

 

Jeżeli zatem :

 • jesteś kreatywny i ciekawy świata,
 • nie boisz się nowych wyzwań,
 • pragniesz rozwijać swoje pasje, a może chcesz odkrywać nowe,
 • lubisz spędzać czas aktywnie

Przyjdź do nas.

Czekamy na Ciebie !

Pasja – Wiedza – Wychowanie

to nasz cel i nasza misja

Jesteśmy szkołą wspierającą rodzinę. Jesteśmy społecznością ludzi, którzy rozumieją znaczenie równowagi intelektualnej, duchowej, emocjonalnej i fizycznej.

Naszym głównym celem jest przygotowanie Państwa dzieci do wyzwań jakie stawia przed nimi życie. Pragniemy sprawić, aby stały się one częścią lepszego i nowoczesnego świata, nie zapominając jednocześnie o wartościach nadrzędnych i uniwersalnych.

Wszystko to chcemy osiągnąć dzięki współpracy z wyjątkowym gronem nauczycieli, dla których przekazywanie wiedzy to radość i wyzwanie. Wielu naszych nauczycieli to zaangażowani: pedagodzy, psycholodzy – wychowawcy, pasjonaci i artyści w swoich dziedzinach.

Nasza szkoła oferuje:

 • wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich (dni skupienia, wspólne Msze, przygotowanie do bierzmowania),
 • kształtowanie u dzieci umiejętności i potrzeby pracy na rzecz innych oraz współpracy z otaczającą go społecznością (wolontariat),
 • wszechstronny rozwój każdego ucznia (uczestnictwo w ciekawych projektach np.: Świetlik, Odyseja Umysłu, Moja Dominikana),
 • indywidualne spojrzenie na możliwości i talenty dziecka (opiekun osobisty i/lub tutoring),
 • wzmacnianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (programy psychoprofilaktyczne);
 • modelowanie świadomości obywatelskiej oraz odpowiedzialności za swoje działania (edukacja patriotyczna),
 • zwiększona liczba godzin języków obcych – angielski i hiszpański – (stawiamy na praktyczną znajomość języka obcego – kontakty z obcokrajowcami, wyjazdy na obozy językowe);
 • zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań (praca metodą projektów, robotyka),
 • nowoczesne metody nauki (szybkie czytanie, mapy myśli, Lego Education),
 • obozy rekreacyjne i sportowe w okresie ferii zimowych oraz wakacji,
 • bezpieczeństwo i rodzinną atmosferę (Piknik Rodzinny, Wyścig Kaczek).

Szkolny plan nauczania w Gimnazjum SKRZYDŁA

Etapy rekrutacji:

I etap – złożenie karty zgłoszenia oraz karty dla kandydata „Ja w przyszłości” – drogą mailową lub osobiście w sekretariacie szkoły;

II etap – Wymagane dokumenty:

 • świadectwo z klasy V ;
 • zaświadczenia o ocenach uzyskanych na I semestr klasy VI lub kopię wyników sprawdzianu szóstoklasisty;

Dokumenty dodatkowe:

 • zaświadczenia o tytule laureata/finalisty konkursów przedmiotowych,
 • certyfikaty językowe,
 • opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne;

III etap – spotkanie kandydata i jego rodziców z przedstawicielem organu prowadzącego w celu doprecyzowania warunków współpracy;
IV etap – Decyzja Komisji Rekrutacyjnej;

V etap – decyzja o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy i wpłatą wpisowego;

VI etap – złożenie w sekretariacie dokumentów:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia OKE o wyniku sprawdzianu szóstoklasisty,
 • zdjęcie legitymacyjne oraz zdjęcie w formie elektronicznej;

Karta zgłoszenia:

pobierz: karta_zgloszenia_gimnazjum_2016; karta_zgloszenia_gimnazjum_2016, a następnie prześlij ją drogą elektroniczną na adres biuro(at)skrzydla.lublin.pl lub dostarcz osobiście do sekretariatu Niepublicznego Gimnazjum SKRZYDŁA – ul. Jutrzenki 22 20-538 Lublin
tel. 81 536 29 58

Facebook