Rekrutacja 2014/2015

Rekrutacja na nowy rok szkolny. Przyjmujemy zapisy do:

  • 2 klas startowych, osobno dla 5 i 6-latków,
  • 2 klas pierwszych, osobno dla 6 i 7 latków

Etapy:

I etap – składanie kart zgłoszeń,

II etap – indywidualne spotkania z Rodzicami dzieci, których karty zostały złożone, oraz spotkanie dziecka z psychologiem szkolnym w celu określenia gotowości szkolnej.

III etap – decyzja rodziców i organu prowadzącego szkołę o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy i wpłatą wpisowego

Zasady:

Po złożeniu karty zgłoszenia dziecka, rodzice zostają zaproszeni na rozmowę, która dotyczy proponowanych w szkole form wychowania i edukacji dziecka.

O przyjęciu dziecka do Szkoły decyduje organ prowadzący szkołę, kierując się wnioskami z rozmowy z rodzicami (ważna jest otwartość rodziny na współpracę zgodną z misją Szkoły na zasadach wskazanych w Statucie Szkoły), a także wynikiem diagnozy gotowości szkolnej dziecka przeprowadzoną na terenie Szkoły.

Pierwszeństwo w przyjęciu do nowych klas mają dzieci będące rodzeństwem dzieci już uczęszczających do Szkoły SKRZYDŁA i uczniowie klasy startowej (zerówki) w Szkole SKRZYDŁA

Opłaty:

Wpisowe w roku szkolnym 2014/2015 dla klasy startowej i klas 1-4 składa się z dwóch części: 1200 zł (część bezzwrotna w razie rezygnacji z uczęszczania dziecka po ogłoszeniu list) oraz 2000 zł (zwrotny wkład w rozwój projektu; rodzice, których więcej niż jedno dziecko uczy się w Szkole uiszczają ten wkład tylko raz).

Czesne w roku szkolnym 2014/2015 wynosi: 560 zł miesięcznie (w ramach czesnego zajęcia dodatkowe odbywające w godzinach od 8.00 do 15.20); dodatkowo pobierana jest opłata za posiłki.

Zniżki w związku z uczęszczaniem dzieci będących rodzeństwem:

  • 2 dzieci – czesne za każde dziecko wynosi 510 zł
  • 3 dzieci – czesne za każde dziecko wynosi 460 zł
  • 4 dzieci i więcej – czesne za każde dziecko wynosi 420 zł.

Karta zgłoszenia:

Wypełnij online: Formularz

Lub pobierz kartę zgłoszenia  karta-zgloszenia_2014, karta-zgloszenia_2014 a następnie prześlij ją drogą elektroniczną na adres lub dostarcz osobiście do sekretariatu szkoły Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA ul. Szmaragdowa 1 20-570 Lublin

Facebook