PAŹDZIERNIK – SAMODZIELNOŚĆ

11 października 2011 | | Napisz komentarz czytaj dalej

„Samodzielność jest drogą do odpowiedzialności”

W październiku kształtujemy u uczniów i u nas samych cechę samodzielności.

Samodzielność rozwijamy poprzez:

 • dawanie okazji do dokonywania wyborów oraz podejmowania decyzji,
 • stwarzanie okazji do wyrażania siebie, swojego zdania, dzielenia się przemyśleniami i pomysłami,
 • ponoszenie konsekwencji niewłaściwego zachowania, dawania przestrzeni do wyciągania wniosków oraz zastanawiania się nad możliwością znalezienia najlepszego rozwiązania,
 • przygotowanie do tego by dbać o swoje otoczenie oraz  właściwie wykonywać obowiązki (pokazując, nie wyręczając),
 • dokładne zapoznawanie dziecka z oczekiwaniami dorosłych, przyznawanie obowiązków adekwatnych do wieku,
 • uczenie planowania wolnego czasu.

Sposoby pracy wychowawcy nad kształtowaniem cechy uporządkowania:

 • określenie jasnych oczekiwań i zasad pracy,
 • wyznaczanie obowiązków, zadań oraz zapoznanie ucznia z  nagrodami i konsekwencjami określonych zachowań,
 • egzekwowanie zachowania wynikającego z ustaleń,
 • stwarzanie przestrzeni do dokonywania wyborów oraz  indywidualnego wyrażania siebie,
 • wspieranie w podejmowaniu trudnych zadań, pomaganie w rozwijaniu mocnych stron,
 • zachęcanie do podejmowania nowych zadań, motywowanie do dalszej pracy.

Dlaczego warto pracować nad tą cechą, co daje samodzielność:

 • daje okazję do rozwijania sprawności motorycznej,
 • rozwija wiarę we własne siły, pomaga w budowaniu adekwatnego poczucia własnej wartości,
 • przygotowuje do wzięcia odpowiedzialności za swoje wybory, a tym samym przyczynia się do kształtowania dojrzałego światopoglądu,
 • pozwala na rozwijanie umiejętności dokonywania wyborów, podejmowania decyzji,
 • pomaga odnaleźć się w grupie, nawiązać relacje z innymi,
 • wpływa na  zaradność życiową.

Tagi: ,

Kategoria: Cechy

Facebook

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wielkanoc 2021

„On odpuszcza wszystkie twoje winy, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i...

Zamknij