O NAS

FUNDACJA

Fundacja Skrzydła dla Edukacji powołana została w maju 2010 r. przez grupę sześciu małżeństw chcących stworzyć przyjazne środowisko do wzrastania dla dzieci i całych rodzin. Podstawowym zadaniem fundacji jest wspieranie rodziców w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży. Cel ten realizujemy prowadząc Szkołę Podstawową, oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SKRZYDŁA. Corocznie organizujemy również wypoczynek wakacyjny „Skrzydlate Wakacje” oraz akcję charytatywną „Lubelski Wyścig Kaczek”. Wszystkie te działania określiliśmy jako  „Projekt SKRZYDŁA”. Projekt ten ma charakter otwarty, zapraszamy więc do udziału w nim wszystkich zainteresowanych.

Małżeństwa fundatorów

Małżeństwa fundatorów

Małżeństwa fundatorów – (od prawej Magdalena i Paweł Wójtowiczowie, Bożena i Piotr Kaczyńscy, Mariola i Marcin Demkowscy, Magdalena i Tomasz Biedacha, Małgorzata i Krzysztof Wyżlic, Katarzyna i Paweł Kępka)

Zarząd fundacji tworzą:

  • Tomasz Biedacha  – prezes zarządu
  • Małgorzata Wyżlic – członek zarządu
  • Katarzyna Skubisz-Kępka – członek zarządu
  • Mariola Demkowska – członek zarządu
  • Karolina Sendecka – członek zarządu
  • Piotr Kaczyński – członek zarządu
  • Paweł Wójtowicz – członek zarządu

Dane fundacji:

Fundacja SKRZYDŁA DLA EDUKACJI
ul. Jutrzenki 24, 20-538 Lublin
KRS 0000356202
NIP 712-320-92-44
Bank Pekao SA 49 1240 5497 1111 0010 7774 5391
tel. kontaktowy: 505 965 460

Zapraszamy również na strony internetowe oraz profile w mediach społecznościowych poszczególnych inicjatyw, które rozwijamy:
Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA – www.skrzydla.lublin.plFacebook
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SKRZYDŁA – www.poradnia.skrzydla.lublin.pl , Facebook
Skrzydlate Wakacje – www.skrzydlatewakacje.pl , Facebook
Lubelski Wyścig Kaczek – www.wyscigkaczek.pl , Facebook

Facebook