KADRA

Od nauczycieli pracujących w szkole SKRZYDŁA oczekujemy wysokich kompetencji merytorycznych, ale również pracy nad swoim charakterem oraz doskonalenia umiejętności w zakresie budowania relacji z innymi.

Obowiązkowy jest udział wszystkich nauczycieli w warsztatach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” – ma to pomóc w doskonaleniu umiejętności wchodzenia w relację z drugim człowiekiem. Chcemy, aby Nauczyciele w naszej szkole byli nastawieni na własny rozwój wpisujący się w założenia szkoły, aby wypracowywali też konstruktywne sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi po to, aby nie zakłócały one procesu dydaktycznego.

Nauczyciel w naszej szkole ma  towarzyszyć dziecku w odkrywaniu świata wiedzy. Zakładamy, że Nauczyciel to nie jest nieomylny autorytet, który wszystko wie lepiej od swojego ucznia. Ma być to człowiek, który potrafi otworzyć się na sposób patrzenia na świat i rozumowania ucznia, podążać za jego zainteresowaniami, pytaniami, wątpliwościami, szanując indywidualność wychowanka. Stąd będzie on dostosowywał tempo pracy do możliwości ucznia – zwalniał, kiedy jest to konieczne lub przyspieszał czy rozwijał program, jeśli uczeń ma gotowość do tego, aby poznać więcej, głębiej. Nauczyciel realizuje program przewidziany dla danej grupy wiekowej, a jednocześnie rozumie, że podstawa programowa nie powinna go ograniczać.

Nasza Kadra:

 • Małgorzata Wyżlic – dyrektor szkoły podstawowej
 • Bożena Kaczyńska –  vice dyrektor szkoły podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Magdalena Biedacha – vice dyrektor szkoły podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Natalia Kuzera – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Sylwia Wierzchowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Sandra Rybińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Irena Sękowska –  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Paulina Stróżak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Agnieszka Lejko – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Katarzyna Gumowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Natalia Gruba – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Monika Sokólska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Małgorzata Wojtysiak – nauczyciel świetlicy
 • Joanna Stelmach –  nauczyciel języka polskiego
 • Dorota Zielińska-Dryl – nauczyciel języka polskiego
 • Edyta Rudnik-Tymicka – nauczyciel języka polskiego, logopeda
 • Katarzyna Krok – nauczyciel języka polskiego
 • Weronika Lameńska-Ćwiek – nauczyciel języka polskiego
 • Marika Jaśkowiak – nauczyciel języka hiszpańskiego
 • Marlena Grykałowska-Drozd – nauczyciel języka hiszpańskiego
 • Agnieszka Bator – nauczyciel języka angielskiego
 • Paulina Janecka – nauczyciel języka angielskiego
 • Agnieszka Kowalak – nauczyciel języka angielskiego
 • Lidia Ciechalska – nauczyciel języka angielskiego
 • Katarzyna Kobzak – nauczyciel języka angielskiego
 • Katarzyna Kamienobrodzka – nauczyciel języka angielskiego
 • Monika Misiura – nauczyciel języka angielskiego
 • Agnieszka Szulej – psycholog
 • Renata Pituła – psycholog, nauczyciel wspomagający
 • Dorota Borek-Chudek – psycholog, instruktor badmintona
 • Marta Charymska – pedagog
 • Monika Hunek – nauczyciel matematyki
 • Katarzyna Kuśmierz – nauczyciel matematyki i chemii
 • Weronika Beczek – nauczyciel matematyki
 • Łukasz Furman – nauczyciel informatyki i robotyki
 • Mariusz Teterycz – nauczyciel informatyki i fizyki
 • Agnieszka Wójtowicz – nauczyciel historii i WOS
 • Beata Marciniak – nauczyciel przyrody i biologii
 • Zawisza Lesik – nauczyciel geografii
 • Dorian Miąsek – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Jakub Kozłowski – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Gabriel Larrotta-Florez – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Agnieszka Kantor-Kołodyńska – nauczyciel techniki
 • Aleksandra Wilczewska – nauczyciel plastyki
 • Katarzyna Mazurek – nauczyciel religii
 • ks. Jerzy Czępiński – nauczyciel religii
 • Małgorzata Grzesiak – nauczyciel religii, WDŻ
 • Renata Barańska – Gumieniak – nauczyciel muzyki, dyrygent chórów szkolnych, WDŻ
 • Marta Dziobal – nauczyciel wspomagający
 • Iwona Sławińska – nauczyciel wspomagający
 • Teresa Majdańska – nauczyciel wspomagający, doradztwo zawodowe
 • Paulina Zagojska-Ziemba – nauczyciel wspomagający
 • Agata Warchałowska – nauczyciel wspomagający
 • Dorota Wasyńczuk – nauczyciel wspomagający
 • Kinga Dec – nauczyciel wspomagający, język polski
 • Iga Malik – trener szybkiego czytania i robotyki
 • Agnieszka Jęczeń – logopeda
 • Łukasz Dymek – instruktor szachów

Facebook