Edukacja finansowa dzieci – dlaczego warto?

21 listopada 2018 | | Napisz komentarz czytaj dalej

Pieniądze, czy tego chcemy czy nie, są dzisiaj obecne w prawie każdej dziedzinie naszego życia. Dlatego tak ważne jest dołożenie wszelkich starań, aby dzieci nauczyły się korzystać z nich w odpowiedzialny sposób.

Edukacja finansowa to jedna z kompetencji kluczowych. Jest kompilacją przekazywania wiedzy, umiejętności i kształtowania odpowiedniej postawy niezbędnej do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku. Niestety programy szkolne na poziomie szkoły podstawowej pomijają ten obszar rozwoju. Sprawia to, że to głównie na rodzicach spoczywa rola przygotowania swoich dzieci do wejścia w świat finansów. Wykształcenie kompetencji ekonomicznych jest ważne i  pozwala na:

 1. zapanowanie nad konsumpcją
  Dzisiejsze czasy charakteryzuje coraz większy konsumpcjonizm. Na każdym kroku jesteśmy zachęcani do nabywania kolejnych przedmiotów i dóbr. Prowadzi to do kultury, gdzie na pierwszym miejscu jest „mieć” zamiast „być”. Umiejętność oparcia się drapieżnemu marketingowi i reklamie, zapanowania nad zachciankami jest niezbędna do budowania dobrobytu w dłuższym horyzoncie czasowym.

 

 1. unikanie kosztownych błędów
  Dorosły człowiek codziennie podejmuje wiele decyzji mających bezpośrednio lub pośrednio wpływ na jego sytuację finansową. Ważne jest, aby podejmowane decyzje były rozsądne i nie miały negatywnych konsekwencji finansowych.

 

 1. umiejętne korzystanie z kredytów
  L
  iczba osób zadłużonych gwałtownie wzrasta, często prowadząc do trudnych sytuacji rodzinnych, konfliktów i nadmiernego stresu. Instytucje finansowe zabiegają, żebyśmy zadłużali się z błahych powodów, aby spełnić swój kaprys czy zachciankę. Świadomość dobrego i złego długu oraz umiejętność oceny proponowanych warunków może uchronić przed niekorzystnymi decyzjami.

 

 1. oszczędzanie i bycie przygotowanym na niespodziewane sytuacje
  Powstrzymanie się przed wydaniem wszystkich pieniędzy jest trudne, jednak konieczne, aby móc ze spokojem patrzeć w przyszłość i realizować swoje marzenia  mając przekonanie, że jest się przygotowanym zarówno na planowane jak i nieplanowane wydatki.

 

 1. wykorzystanie własnego potencjału i koncentrowanie się na tym, co ważne w życiu
  Pieniądze są tylko narzędziem, który umożliwia człowiekowi realizowanie  jego planów i zamierzeń. Uporządkowanie sfery finansowej pozwala na koncentrację na własnych priorytetach i rozwijaniu się w płaszczyznach, które są dla niego ważne.

 

 1. zrozumienie skąd biorą się pieniądze i określenie ile można ich wydać
  Pieniądze są wynikiem pracy podejmowanej przez rodziców, a co za tym idzie, ich ilość jest ograniczona. Wydatki nie mogą przekraczać wysokości zarobków. Zrozumienie tej prostej zasady już w dzieciństwie pozwala na wypracowanie właściwych nawyków i szacunku dla pracy.

 

 1. wykorzystanie możliwości zaoszczędzonych pieniędzy i dobre ich inwestowanie
  Umiejętność oszczędzania jest bardzo ważna. Jednak bardzo istotne jest, w jaki sposób oszczędności później właściwie wykorzystać. Mądre inwestowanie to świadome przeznaczanie pieniędzy na własny rozwój, który w perspektywie czasu pozwoli na pomnożenie przeznaczonych na to środków.

 

 1. umiejętność dzielenia się z innymi
  Wiedza i kompetencje finansowe sprawiają, że nie podchodzimy z emocjami do tematu pieniędzy i zarządzania nimi. Rozumiemy wtedy również, że nie możemy oceniać drugiego człowieka przez pryzmat jego sytuacji finansowej i stanu posiadania. Pozwala to także na świadome i przemyślane pomaganie osobom potrzebującym.

Rozumiejąc rolę edukacji finansowej jako istotnego filaru w procesie kształcenia młodego człowieka Szkoła SKRZYDŁA stara się wypełniać lukę w podstawie programowej poprzez proponowanie uczniom i ich rodzicom zajęć budujących te kompetencje finansowe.

Jednym z takich działań jest program „Ekonomia z klasą”, którym w roku szkolnym 2018/2019 objęte są klasy III-VI szkoły podstawowej. Jego realizację wspiera Narodowy Bank Polski poprzez dofinansowanie w ramach wspierania programów z zakresu edukacji ekonomicznej. „Ekonomia z klasą” to unikalny program przygotowany specjalnie dla naszej szkoły. Jego założenia opierają się o tzw. ekonomię behawioralną, czyli wypracowanie i utrwalenie przez uczniów właściwych nawyków finansowych, które będą przydatne przez całe życie tj. szacunku do pieniędzy i pracy, oszczędzania, zarządzania swoimi pieniędzmi i dokonywania korzystnych decyzji w wymiarze finansowym.

Istotnym wyróżnikiem programu jest to, że nie ma w nim dedykowanych zajęć merytorycznych, a sama nauka odbywa się poprzez stworzenie środowiska, w którym uczniowie podejmują decyzje i działania mające wpływ na ich sytuację finansową. Co istotne, dzieci mogą poczuć tego konsekwencje. Program w swoich założeniach wpisuje się w wartości leżące u podstaw funkcjonowania Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA wspierając odpowiedzialność, pracowitość, szacunek i współpracę w grupie. Szkoła rozumiejąc kluczową rolę rodziców w tym obszarze stara się wesprzeć ich proponując dedykowane dla nich warsztaty i zajęcia pozwalające na jeszcze efektywniejszą naukę finansów swoich dzieci w warunkach i sytuacjach domowych.

„Ekonomia z klasą” jest jednym z szeregu różnych działań w zakresie nauki kompetencji finansowych oraz przedsiębiorczości podejmowanych w SKRZYDŁACH. To istotne, ponieważ tylko kompleksowe podejście do tych zagadnień sprawi, że młody człowiek będzie przygotowany do zetknięcia się z nimi w dorosłości.

Tagi: ,

Kategoria: Aktualności

Zostaw odpowiedź

Facebook