ZAJĘCIA DODATKOWE

Wykaz zajęć dodatkowych:

Celem zajęć jest rozwijanie kreatywności oraz przeróżnych zdolności naszych uczniów. W czasie warsztatów uczniowie doświadczą zarówno radości z samodzielnego tworzenia jak i satysfakcji z przezwyciężania napotykanych trudności.

Zajęcia w ramach czesnego Zajęcia w ramach projektu Uskrzydlona Szkoła Zajęcia obowiązkowe Zajęcia dodatkowo płatne
Taniec Zajęcia matematyczno-logiczne Szybkie czytanie Basen – nauka pływania
Zespół muzyczny Robotyka Koło dziennikarskie ścianka wspinaczkowa
Tenis stołowy Język angielski (dodatkowa godzina) zajęcia psychoprofilaktyczne nauka gry na pianinie
Gry i zabawy zespołowe Język hiszpański nauka gry na gitarze
Kurs rysunku i malarstwa Język angielski z native speakerem logopedia
Klub odkrywcy Język hiszpański z native speakerem
Szachy
Balet
Praca własna
Odyseja umysłu
Zajęcia krawieckie
Piłka nożna
Gry stolikowe Fellipe
Taniec towarzyski
Kółko Scrabble
Kółko biblijne
Teatrzyki kukiełkowe

1. Taniec / prowadząca Iga Malik

Na zajęciach tanecznych uczestnicy poznają elementy tańca ludowego, towarzyskiego oraz nowoczesnego. Dzieci w atmosferze zabawy odnajdą w sobie radość wynikającą z obcowania z muzyką. Pozwoli to im na odkrycie takich możliwości ruchowych, które mogą być początkiem nowej pasji.
góra

2. Zespół muzyczny  / prowadząca Renata Barańska

Zajęcia muzyczne obejmują różne aktywności: śpiew, ruch przy muzyce, grę na instrumentach i słuchanie muzyki. Wszelkie działania dostosowane są do indywidualnych zdolności uczniów. Efektem udziału w zajęciach jest rozwój zdolności muzycznych – tonalnych, rytmicznych i harmonicznych – oraz umiejętności w zakresie śpiewu i gry na dziecięcych instrumentach perkusyjnych.
góra

3. Tenis stołowy   / prowadzący Paweł Wójtowicz

W trakcie zajęć z tenisa stołowego dzieci rozwijają ogólną sprawność ruchową, koordynację oraz umiejętność panowania nad swoimi emocjami. Kształtują samodzielność i inicjatywę oraz umiejętność szybkiej i trafnej oceny sytuacji. Dzieci uczą się elementów technicznych tenisa stołowego oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania w walce sportowej.
góra

4. Gry i zabawy zespołowe  / prowadząca Katarzyna Gościmska

Celem zajęć jest rozwój ruchowy dziecka poprzez uczestnictwo w różnorodnych zabawach i grach zespołowych. Czas spędzony na aktywności fizycznej mającej formę animowaną przez pedagoga sprzyja zmniejszeniu napięcia emocjonalnego dzieci, uczy zachowań fair play, poprawia koordynację wzrokowo- ruchową i motorykę dużą.
góra

5. Kurs rysunku i malarstwa  / prowadząca Aleksandra Wilczewska

Zajęcia plastyczne mają na celu wyzwolenie u dziecka naturalnej ekspresji plastycznej, rozwijanie jego zdolności plastycznych, kształtowanie kreatywnej postawy a także budowanie wiary we własne siły. Zajęcia uwrażliwią dziecko na otaczające je piękno i dzieła sztuki, dadzą możliwość sprawdzenia się w różnych dziedzinach sztuki: rysunku, malarstwie, rzeźbie, grafice. Rozwijają dbałości o dokładność i estetykę wykonania pracy, samodzielność działania twórczego jak i umiejętności pracy w grupie. Dodatkowo oferują pomoc dziecku w odnalezieniu właściwego dla niego sposobu kreowania rzeczywistości, w wyrażaniu uczuć, rozładowaniu stanów emocjonalnych przez dostarczenie odpowiednich materiałów i form realizacji tematu.  Uczestnicy warsztatów pokrywają koszty materiałów plastycznych.
góra

6. Klub odkrywcy  / prowadząca Marta Charymska

Uczestnicy spotkań za pomocą wszystkich zmysłów zgłębiają tajniki otaczającego je świata. Poprzez wykonywane eksperymenty i obserwacje zaspakajają swoją naturalną potrzebę poznawania świata, usprawnią myślenie przyczynowo- skutkowe, zwiększą kompetencje matematyczno-przyrodnicze, lingwistyczne oraz społeczne.
góra

7. Zajęcia matematyczno-logiczne  / prowadzący Natalia Kuzera, Bożena Kaczyńska, Marika Zaprawa, Monika Trypuz

Celem zajęć jest zwiększenie kompetencji matematycznych i usprawnienie myślenia logicznego uczniów poprzez wykorzystanie ciekawych zadań zakładających stopniowanie trudności. Wraz z nauczycielem zgłębiają tajemnice nauk ścisłych doświadczając radości sukcesu oraz ucząc się radzenia sobie z porażką.
góra

8. Szachy   / prowadzący Waldemar Pycka

Podczas zajęć uczniowie poznają zasady lub doskonalić umiejętności grania w tę strategiczną grę planszową rozwijającą myślenie logiczne, przyczynowo- skutkowe, koncentrację uwagi oraz opanowanie.
góra

9. Balet  / prowadząca Iga Malik

Uczestnicy zajęć poznają elementy tańca klasycznego. Pod okiem instruktora będą pracować nad prawidłową sylwetką, ćwiczyć płynność ruchów oraz koordynację. Będzie to czas radosnej zabawy w tańcu.
góra

10. Praca własna  / prowadzący  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Uczestniczący w pracy własnej będą mieli stworzone warunki do odpoczynku, cichej zabawy lub odrabiania lekcji w sali szkolnej.
góra

11. Odyseja umysłu   / prowadząca  Sylwia Śliwińska

zajęcia dla uczniów klasy III Warsztat ma charakter całoroczny.

Międzynarodowy program edukacyjny rozwijający twórczość, samodzielność, współpracę w grupie oraz umiejętności związane z planowaniem. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Drużyna (max. 7 osób) systematycznie, w ciągu całego roku przygotowuje się do konkursu, którego pierwszym etapem są eliminacje regionalne w Warszawie, natomiast etap końcowy to Finały Światowe w USA. Oficjalna strona programu: Odyseja
góra

12. Eko-kreatywność  / prowadząca Marta Charymska

Zajęcia mają na celu uwrażliwienie dzieci na potrzebę ochrony środowiska naturalnego. Młodzi ekolodzy oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej będą „ratować” świat wykorzystując surowce wtórne do działań plastycznych.
góra