ZAJĘCIA DODATKOWE

Wykaz zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2014/2015:

Celem zajęć jest rozwijanie kreatywności oraz przeróżnych zdolności naszych uczniów. W czasie warsztatów uczniowie doświadczą zarówno radości z samodzielnego tworzenia jak i satysfakcji z przezwyciężania napotykanych trudności.

Lekkoatletyka Koło teatralne Dziennikarstwo Odyseja Umysłu
Szachy Robotyka Ścianka wspinaczkowa Chór
Kurs rysunku i malarstwa Krawiectwo Tenis Stołowy EkoKreatywność
Koło Matematyczna-logiczne Piłka Nożna Gry i zabawy zespołowe Homework Club
Klub miłośników muzyki Tańce historyczna i legendy miejskie Koło przyrodnicze Filozofia dla dzieci

1. LEKKOATLETYKA – prowadząca: (Aleksandra Fila-Bobrzyk)

Zajęcia lekkoatletyczne służą poprawie ogólnej kondycji fizycznej dzieci. W czasie tych zajęć dzieci nabywają umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń ruchowych (biegu, skoku, rzutu). Uczestnicy poznają też dyscypliny lekkoatletyczne. Zajęcia prowadzi Pani Ola, która jest instruktorem sportu i wielokrotną medalistką (także złotą!) Polski w trójskoku. Pani Ola spróbuje zarazić uczniów pasją do uprawiania sportu. Uczestnictwo w zajęciach lekkoatletycznych może zaowocować startami w lekkoatletycznych zawodach międzyszkolnych.
góra

2. KOŁO TEATRALNE

Celem zajęć teatralnych jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka, ekspresji, wrażliwości i uczuciowości. Teatr daje dzieciom przestrzeń na odkrycie i rozwinięcie różnych predyspozycji, zdolności oraz zainteresowań. Na zajęciach dzieci ćwiczą sztukę poprawnej wymowy, poprawiają dykcję, śpiew, często wykonują również dekoracje do wystawianych przedstawień. Oglądają sztuki teatralne. Uczestnictwo w kole teatralnym jest dobrą okazją do kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, tolerancji wobec innych, a przede wszystkim do czerpania radości z własnej, twórczej pracy. Daje okazję do udziału w życiu kulturalnym szkoły i środowiska pozaszkolnego.
góra

3. DZIENNIKARSTWO – prowadząca: (Karina Bojarska)

Na zajęciach dziennikarskich dzieci poznają tajniki zawodu dziennikarza i podstawowe gatunki dziennikarskie – notatkę prasową, reportaż, artykuł, wywiad, itp. Uczniowie dowiadują się, czym jest i w jaki sposób tworzy się gazetkę szkolną. Pod opieką nauczyciela redagują gazetkę szkolną – Skrzydlaty Kurier.
góra

4.ODYSEJA UMYSŁU – prowadząca: (Sylwia Śliwińska)

Odyseja Umysłu to międzynarodowy program edukacyjny rozwijający twórczość, samodzielność, współpracę w grupie oraz umiejętności związane z planowaniem. W ramach zajęć drużyna systematycznie, w ciągu całego roku przygotowuje się do konkursu, którego pierwszym etapem są eliminacje regionalne w Warszawie, natomiast etap końcowy to Finały Światowe w USA.
góra

5. SZACHY – prowadzący: (Paweł Stoma)

Podczas zajęć uczniowie początkujący poznają zasady, a uczniowie zaawansowani doskonalą umiejętności grania w tę strategiczną grę planszową rozwijającą myślenie logiczne, przyczynowo- skutkowe, koncentrację uwagi oraz opanowanie. Nauczyciel prowadzący zajęcia proponuje szachowe łamigłówki oraz mini-turnieje pomiędzy uczestnikami, które zapewniają dodatkowe emocje. Uczniowie uczęszczający na zajęcia uczestniczą również w turniejach szachowych poza szkołą.
góra

6. ROBOTYKA – prowadząca: (Iga Malik)

Robotyka to nauka samodzielnego konstruowania i programowania robotów poprzez zabawę klockami. Są to warsztaty wielostronnie rozwijające zdolności dzieci. Dzieci pracują w małych zespołach i w odpowiednim zakresie wiekowym. Poprzez zabawę pozyskują one nowe umiejętności z zakresu współczesnych technologii.
góra

7. ŚCIANKA WSPINACZKOWA – prowadząca: (Bożena Kaczyńska)

Zajęcia na ściance wspinaczkowej odbywają się na hali AOS. Zajęcia te są szansą na poprawienie ogólnej sprawności fizycznej, gdyż wspinanie rozwija gibkość, zwinność i skoordynowaną pracę wszystkich mięśni ciała. Pomaga też w terapii wad postawy. Trenując wspinanie dziecko uczy się szacunku dla drugiego człowieka, pracy w zespole, właściwej oceny swoich możliwości. Dostrzega też własne ograniczenia, słabości i uczy się je pokonywać. Ponadto dowiaduje się i uświadamia sobie, że na ściance nie tylko ważna jest sprawność fizyczna, ale zaufanie i współpraca. Treningi na ściance są doskonałą szkołą odpowiedzialności, szacunku i charakteru. Co więcej zajęcia te rozbudzają głód pokonywania przeszkód i własnych słabości.
góra

8. CHÓR (zespół wokalny SKRZYDŁA) – prowadząca: (Renata Barańska)

Chór to ten rodzaj zajęć pozalekcyjnych, który, dzięki różnorodnym walorom edukacyjnym i wychowawczym, prowadzi do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, pozwalając na odkrywanie w sobie wrażliwości, poczucia estetyki, kształtowanie pozytywnych cech osobowości. Program chóru obejmuje m.in. naukę piosenek, doskonalenie intonacji i techniki śpiewania, rozszerzanie skali głosu oraz przygotowanie do śpiewu wielogłosowego. Chór daje uczniom możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, kształtowania głosu oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
góra

9. KURS RYSUNKU I MALARSTWA – prowadząca: (Aleksandra Wilczewska)

Zajęcia plastyczne mają na celu wyzwolenie u dziecka naturalnej ekspresji plastycznej, rozwijanie jego zdolności plastycznych, kształtowanie kreatywnej postawy a także budowanie wiary we własne siły. Zajęcia uwrażliwią dziecko na otaczające je piękno i dzieła sztuki, dadzą możliwość sprawdzenia się w różnych dziedzinach sztuki: rysunku, malarstwie, rzeźbie, grafice. Rozwijają dbałość o dokładność i estetykę wykonania pracy, samodzielność działania twórczego jak i umiejętności pracy w grupie. Dodatkowo oferują pomoc dziecku w odnalezieniu właściwego dla niego sposobu kreowania rzeczywistości, w wyrażaniu uczuć, rozładowaniu stanów emocjonalnych przez dostarczenie odpowiednich materiałów i form realizacji tematu. Uczestnicy warsztatów pokrywają koszty materiałów plastycznych.
góra

10. KRAWIECTWO – prowadząca: (Agnieszka Bator)

Na zajęciach krawieckich dzieci zdobędą podstawową wiedzę w zakresie rodzajów materiałów, dodatków krawieckich i ich wykorzystania, nauczą się podstawowych ściegów wykorzystywanych w szyciu ręcznym oraz hafcie artystycznym. Uczestnicy zajęć spróbują również przenieść gotowy wzór na materiał oraz poznają podstawy tworzenia własnych wzorów. Podczas zajęć spróbujemy wspólnie uszyć między innymi: woreczek, fartuszek, torebkę na ramię, etui na telefon lub okulary, pacynkę czy lalkę szmaciankę, poszewkę na poduszkę, kosmetyczkę. Jestem otwarta na propozycje i pomysły samych dzieci co moglibyśmy uszyć na zajęciach. Ilość wykonanych projektów będzie zależała od indywidualnych możliwości dzieci oraz dynamiki grupy.
góra

11. TENIS STOŁOWY – prowadzący: (Paweł Wójtowicz)

W trakcie zajęć z tenisa stołowego dzieci rozwijają ogólną sprawność ruchową, koordynację oraz umiejętność panowania nad swoimi emocjami. Kształtują samodzielność i inicjatywę oraz umiejętność szybkiej i trafnej oceny sytuacji. Dzieci uczą się elementów technicznych tenisa stołowego oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania w walce sportowej.
góra

12. EKOKREATYWNOŚĆ – prowadząca: (Marta Charymska)

Na zajęcia z Ekokreatywności zapraszam wszystkich tych, którzy chcą doskonalić zdolności plastyczne, manualne, a nade wszystko rozwinąć kreatywność myślenia i tworzenia. Wspólnie będziemy się uczyć jak zrobić coś z niczego; jak powtórnie zagospodarować z pozoru niepotrzebne przedmioty i nadać im nowe znaczenie. Granicą będzie jedynie nasza wyobraźnia.
góra

13. KOŁO MATEMATYCZNO-LOGICZNE – prowadząca: (Natalia Kuzera)

Celem zajęć matematyczno-logicznych jest zwiększenie kompetencji matematycznych uczniów i usprawnienie myślenia logicznego poprzez wykorzystanie ciekawych zadań zakładających stopniowanie trudności. Wraz z nauczycielem dzieci zgłębiają tajemnice nauk ścisłych doświadczając radości sukcesu oraz ucząc się radzenia sobie z porażką.
góra

14. PIŁKA NOŻNA – prowadzący: (Dorian Miąsek)

Piłka nożna to zajęcia, które są świetną okazją do poprawienia kondycji fizycznej i rozwinięcia umiejętności piłkarskich uczniów. Uczestnicy zajęć doskonalą posiadane już umiejętności i zdobywają nowe. Trenują drybling, zwody, żonglerkę, podania, zwroty, podbicia piłki oraz balansowanie i utrzymywanie piłki. Trener zwraca uwagę nie tylko na kompetencje motoryczne uczniów, ale także na umiejętności percepcyjne i kognitywne. Kluczowe znaczenie w piłce nożnej ma bowiem nie tylko panowanie nad piłką, ale również szybkość i trafność podejmowania decyzji.
góra

15. GRY I ZABAWY ZESPOŁOWE – prowadzący: (Dorian Miąsek)

Gry i zabawy zespołowe to zajęcia ruchowe, których celem jest rozwój motoryczny dziecka oraz wzrost umiejętności współpracy. Czas spędzony na aktywności fizycznej animowanej przez pedagoga sprzyja zmniejszeniu napięcia emocjonalnego dzieci, uczy zachowań fair play, poprawia koordynację wzrokowo- ruchową i motorykę dużą.
góra

16. HOMEWORK CLUB

Zajęcia w czasie których nauczyciel pomaga dzieciom stworzyć warunki sprzyjające utrwaleniu materiału wprowadzonego na lekcji. Nauczyciel odpowiedzialny za te zajęcia pomaga dzieciom w odrobieniu pracy domowej oraz zachęca do odpoczynku po pracy w ciszy lub przy spokojnej muzyce.
góra

17. KLUB MIŁOŚNIKÓW MUZYKI – prowadząca: (Renata Gumieniak)

Klub Miłośników Muzyki to zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami rytmiki i gimnastyki. Zajęcia prowadzi Pani Renata Gumieniak, absolwentka muzykoterapii, pasjonatka muzyki, wokalistka zespołu PANdamusic. W czasie spotkań klubu uczniowie słuchają muzyki różnych gatunków (zarówno z nagrań jak i na żywo) oraz muzykować na instrumentach. Spotkania obejmują również śpiewanie piosenek, improwizację muzyczną, spotkania dyskusyjne oraz redagowanie gazetki o tematyce muzycznej. Zajęcia te wspomagają koncentrację uwagi, swobodną ekspresję i kreatywność. Rozwijają też zainteresowania prowadzące do akceptowalnej społecznie formy spędzania wolnego czasu.
góra

18. TAŃCE HISTORYCZNE I LEGENDY MIEJSKIE – prowadząca: (Małgorzata Wojcieszuk)

Zajęcia te to wyjątkowa propozycja połączenia tańca i lekcji historii. Układy taneczne nawiązują do minionych lat próbując oddać treść i klimat wydarzeń. Tancerze starają się przybliżyć atmosferę dworskich uczt, balów i zabaw. Oprócz tańca, starają się też odtwarzać i pokazywać wszelkie inne zwyczaje związane z kulturą dworską dawnych epok. Taniec historyczny jest alternatywą, która kształtuje człowieka wrażliwego na sztukę, na jej odbiór. Zajęcia odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 ul Bernardyńska 14a
góra

19. KOŁO PRZYRODNICZE – prowadząca: (Joanna Kurus)

Koło przyrodnicze to pomysł na to, jak rozwijać zainteresowania przyrodą, ekologią i środowiskiem. Uczniowie biorą aktywny udział w akcjach i projektach przyrodniczych. Zajęcia te zwiększają umiejętność współdziałania w zespole i komunikowania się między sobą. Uczą się też uważności, systematyczności i odpowiedzialności. Dzieci prowadzą obserwacje przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji ornitologicznych, ponieważ ptaki od lat stanowią obiekt szczególnego zainteresowania Pani Asi, która jest opiekunem koła przyrodniczego. Celem działalności koła jest przygotowywanie uczniów do konkursów przyrodniczych oraz stworzenie Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody.
góra

20. FILOZOFIA DLA DZIECI – prowadząca: (Dorota Dryl)

Koło filozoficzne jest pomysłem na uczenie dzieci logicznego i krytycznego myślenia oraz szukania odpowiedzi na problemy natury filozoficznej.
góra

Facebook