WIEDZA

Uczeń Szkoły SKRZYDŁA otrzymuje ofertę edukacyjną najwyższej jakości.

Szkoła SKRZYDŁA oferuje naukę dwóch języków obcych (angielski i hiszpański) metodą komunikacyjną optymalną dla dzieci w wieku szkolnym. Program zawiera bogatą ofertę zajęć umożliwiających dzieciom rozwijanie talentów i przydatnych umiejętności (m.in. zajęcia teatralne, szachy, taniec, kurs rysunku i malarstwa, zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne, basen, sekcja piłki nożnej).

W procesie dydaktycznym Szkoła stosuje niestandardowe metody interaktywne, aktywizujące i zmuszające do kreatywnego myślenia oraz uwzględnia możliwości tkwiące w szybkim przekazie obrazów i treści. Poprzez ocenianie kształtujące  stwarza dzieciom warunki do tego, aby mogły zdobywać wiedzę dla siebie, a nie dla szkolnych stopni. Proponuje różne formy wspierania i motywowania uczniów. Indywidualnemu podejściu do każdego ucznia sprzyjają również wielkość klas (do 20 osób) oraz regularne kontakty między nauczycielami zapewnione dzięki pracy w zespołach.

Nauczyciel towarzyszy dziecku w odkrywaniu świata wiedzy, podążając za jego zainteresowaniami i  pytaniami, szanując indywidualność wychowanka. Wzmacnia samodzielność ucznia, kładąc nacisk na samodyscyplinę, umiejętność szukania informacji oraz czerpanie radości ze zdobywania wiedzy.

Facebook