Szkoła Skrzydła w projekcie „Eduscience”

25 marca 2012 | | Napisz komentarz czytaj dalej

Miło nam poinformować ze nasza szkoła została wylosowana do udziału w projekcie EDUSCIENCE.

Tytuł projektu to „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – Eduscience”  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji do 30 listopada 2014 roku, a jego multimedialne produkty finalne zostaną udostępnione uczniom i nauczycielom w całej Polsce.

Szkoła Podstawowa Skrzydła w projekcie Eduscience

Projekt Eduscience

Projekt skierowany jest do 250 losowo wybranych szkół obejmujących różne etapy kształcenia.

Głównym jego celem jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Ma temu służyć opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej, nowoczesnej platformye-learningowej. W trakcie realizacji projektu zostanie zorganizowanych 12 festiwali naukowych oraz co najmniej 32 pikniki naukowe w zakresie nauk przyrodniczych.

W ramach projektu powstanie nowoczesna platforma, na której umieszczone będą lekcje z zakresu geografii, chemii, fizyki i przyrody przygotowane przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET.

Dzięki Polskiej Akademii Nauk uczniowie będą mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi osiągających sukcesy na skalę międzynarodową. Młodzież biorąca udział w projekcie będzie miała okazję wziąć udział w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

Zaplanowano także zajęcia lekcyjne w obserwatoriach w Książu, Raciborzu, Ojcowie, Belsku, Świdrze i Helu oraz w laboratorium i Muzeum Ziemi w Krakowie. Część zajęć będzie transmitowana ze statku badawczego Oceania lub odbędzie się na statku Horyzont II, gdzie uczniowie będą mieli niepowtarzalny bezpośredni kontakt z nauką. Żaden dotychczasowy projekt z zakresu edukacji przyrodniczej w Polsce nie jest w stanie zapewnić tak „żywego” i fascynującego poznawania świata science.

Tagi: ,

Kategoria: Aktualności, Eduscience

Facebook

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wielkanoc 2021

„On odpuszcza wszystkie twoje winy, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i...

Zamknij