Solidna edukacja w parze z dobrym wychowaniem

3 listopada 2020 | czytaj dalej

Z radością odnotowuję, że po raz kolejny Skrzydła znalazły się wśród najlepszych szkół Lublina. Tym bardziej cieszy mnie ten fakt w roku dziesięciolecia naszej działalności edukacyjnej i wychowawczej. Wyniki egzaminu ósmoklasistów potwierdzają naszą tezę, przyjętą przy zakładaniu szkoły: W edukacji ważne są wychowanie, relacje oraz wszechstronny rozwój i nie jest to przeszkoda dla uzyskania dobrych wyników w nauce.

Z naszymi uczniami pracujemy nad rozwojem społecznym (zajęcia psychoprofilaktyczne, wolontariat, mediacje rówieśnicze, kształtowanie cech charakteru, samoświadomości) i emocjonalnym (umiejętność rozwiązywania konfliktów, wyrażania emocji, samodzielność, szacunek dla potrzeb własnych i innych osób). Wzmacniamy ich umiejętność uczenia się (zajęcia metod szybkiego uczenia się i zapamiętywania) i kreatywność (min. Konstruktorzy marzeń, Szycie, Odyseja Umysłu czy Destination Imagination).

W sferze samej edukacji stale szukamy nowych dróg, aby pomóc dzieciom i młodzieży rozwijać umiejętności i podnosić poziom wiedzy. Pomocne są nam w tym ocenianie kształtujące oraz indywidualne diagnozy uczniów, które pozwalają określić, nad czym dziecko powininno pracować. W związku z tym nasi uczniowie uczęszczają na koła przedmiotowe dla osób chcących rozszerzyć wiedzę, jak i na zajęcia pomagające lepiej zrozumieć materiał z podstawy programowej. Mamy również w Skrzydłach większą liczbę godzin zajęć z przedmiotów egzaminacyjnych. Wprowadziliśmy także sobotnie spotkania dla klas ósmych, dedykowane ćwiczeniu zadań egzaminacyjnych.

Oczywiście wyniki każdego egzaminu to materiał do analizy. Jej celem ma być odpowiedź na pytanie, co możemy zrobić inaczej, aby kolejnym uczniom lepiej pomóc przygotować się do sprawdzianu ósmoklasistów i dalszego rozwoju. Takich wniosków poszukamy również w tym roku.

Kończąc, chcę pogratulować naszym Absolwentom, życząc wielu łask i sukcesów. Dziękuję Rodzicom za wsparcie i wspólną drogę. Wyrazy wdzięczności kieruję również do zespołu wspaniałych Nauczycieli, z którymi mam przyjemność pracować i którzy nie ustają w szukaniu nowych skutecznych metod pracy z naszymi Uczniami.

dr Małgorzata Wyżlic
dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA w Lublinie

Link do artykułu w Dzienniku Wschodnim

Zajęcia dodatkowe w Skrzydłach

Tagi: , , ,

Kategoria: Aktualności, Nasze sukcesy

Komentarze niedostępne

Facebook