Rekrutacja do Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA – rok szkolny 2018/2019

logoRekrutacja do Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje przyjęcia do:

  • klasy startowej (zerówka)
  • klasy pierwszej
  • klas 2-8 oraz klasy 3 gimnazjum, w miarę wolnych miejsc.

Wypełnij kartę zgłoszenia online.

Etapy rekrutacji do klasy startowej oraz do klas pierwszych:

I etap – złożenie karty zgłoszenia dziecka- drogą internetową lub osobiście w sekretariacie szkoły wraz z opinią z przedszkola oraz posiadanymi dokumentami dziecka wydanymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie);

II etap – udział dziecka w zajęciach obserwowanych przez szkolnego pedagoga i psychologa (dodatkowo płatne)

Ocenie podlegają m.in.

  • poziom rozwoju emocjonalnego dziecka;
  • poziom rozwoju społecznego- sposób funkcjonowania dziecka w grupie;
  • umiejętność dostosowania się do obowiązujących zasad;
  • poziom koncentracji uwagi;

III etap – spotkanie obojga rodziców z dyrektorem szkoły w celu doprecyzowania warunków współpracy;

IV etap – decyzja o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy i wpłatą wpisowego.

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej SKRZYDŁAEtapy rekrutacji do klas 2-8 oraz gimnazjum

I etap – złożenie karty zgłoszenia – drogą internetową lub osobiście w sekretariacie szkoły wraz z kserokopią ostatniego świadectwa i ocen semestralnych oraz posiadanych dokumentów dziecka wydanych przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie);

II etap – spotkanie dziecka z pedagogiem lub psychologiem szkolnym (dodatkowo płatne);

III etap – spotkanie obojga rodziców z dyrektorem szkoły w celu doprecyzowania warunków współpracy;

IV etap – decyzja o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy i wpłatą wpisowego.

Postanowienia końcowe:

Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do:

  • zakończenia rekrutacji w przypadku negatywnej oceny osiągnięć, zachowania ucznia lub braku zgody rodziców na zasady panujące w Szkole;
  • skierowania kandydata na konsultacje w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej SKRZYDŁA.

Pierwszeństwo w przyjęciu do klas mają dzieci będące rodzeństwem uczniów naszej szkoły oraz uczniowie zerówki Niepublicznego Przedszkola SKRZYDŁA.

Wypełnij kartę zgłoszenia onlineRekrutacja do Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA

lub pobierz formularz pdf (karta_zgłoszenia_2018), a następnie prześlij go drogą elektroniczną na adres biuro(at)skrzydla.lublin.pl albo dostarcz osobiście do sekretariatu szkoły Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA – ul. Jutrzenki 22, 20-538 Lublin
tel. 81 536 29 58
tel. kom. 505 847 490
e-mail:

Szukasz informacji o zajęciach dodatkowych w Szkole Podstawowej SKRZYDŁA? Przejdź tutaj. Jeszcze więcej o tym, dlaczego te zajęcia są tak pasjonujące znajdziesz razem z fotogalerią tutaj. O naszym pomyśle na uczenie robotyki również możesz przeczytać.
Chcesz dowiedzieć się, na czym polega ocenianie kształtujące w Skrzydłach? Artykuł na ten temat znajdziesz tutaj.
A jeśli szukasz informacji o tym, jak staramy się podnosić jakość nauczania języka angielskiego, to koniecznie zajrzyj tutaj.

Facebook