Rekrutacja do Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA

logoRekrutacja do Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA na rok szkolny 2020/2021 została rozpoczęta. Serdecznie zapraszamy do przesyłania kart zgłoszenia oraz zapisów dzieci na zajęcia rekrutacyjne, które odbędą się na początku stycznia 2020 r.

Plan rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 obejmuje przyjęcia do:

  • klasy startowej (zerówka)
  • klas 1-8 w miarę wolnych miejsc.

Wypełnij kartę zgłoszenia online.

Etapy rekrutacji do klasy startowej oraz do klas pierwszych:

I etap – złożenie karty zgłoszenia dziecka drogą internetową oraz dostarczenie do sekretariatu szkoły opinii z przedszkola oraz posiadanych dokumentów dziecka wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie);

II etap – udział dziecka w zajęciach obserwowanych przez szkolnego pedagoga i psychologa (dodatkowo płatne)
Termin: początek stycznia
(Szczegółowe informacje otrzymają Państwo po przesłaniu karty zgłoszenia do rekrutacji.)

Ocenie podlegają m.in.

  • poziom rozwoju emocjonalnego dziecka;
  • poziom rozwoju społecznego- sposób funkcjonowania dziecka w grupie;
  • umiejętność dostosowania się do obowiązujących zasad;
  • poziom koncentracji uwagi;

III etap – spotkanie obojga rodziców z dyrektorem szkoły w celu doprecyzowania warunków współpracy;

IV etap – decyzja o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy i wpłatą wpisowego.

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej SKRZYDŁAEtapy rekrutacji do klas 2-8

I etap – złożenie karty zgłoszenia – drogą internetową lub osobiście w sekretariacie szkoły wraz z kserokopią ostatniego świadectwa i ocen semestralnych oraz posiadanych dokumentów dziecka wydanych przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie);

II etap – spotkanie dziecka z pedagogiem lub psychologiem szkolnym (dodatkowo płatne);

III etap – spotkanie obojga rodziców z dyrektorem szkoły w celu doprecyzowania warunków współpracy;

IV etap – decyzja o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy i wpłatą wpisowego.

Postanowienia końcowe:

Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do:

  • zakończenia rekrutacji w przypadku negatywnej oceny osiągnięć, zachowania ucznia lub braku zgody rodziców na zasady panujące w Szkole;
  • skierowania kandydata na konsultacje w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej SKRZYDŁA.

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA zakłada, że pierwszeństwo w przyjęciu do klas mają dzieci będące rodzeństwem uczniów naszej szkoły oraz uczniowie zerówki Niepublicznego Przedszkola SKRZYDŁA.

Wypełnij kartę zgłoszenia onlineRekrutacja do Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA

a dodatkowe dokumenty z przedszkola lub poradni psychologiczno-pedagogicznej dostarcz osobiście do sekretariatu szkoły.

Zapraszamy do kontaktu:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA, ul. Jutrzenki 22, 20-538 Lublin
tel. 81 536 29 58
tel. kom. 505 847 490
e-mail:

 

Szukasz informacji o zajęciach dodatkowych w Szkole Podstawowej SKRZYDŁA? Przejdź tutaj.

O tym jak wygląda w „Skrzydłach” współpraca z rodzicami możesz przeczytać tutaj

Jeszcze więcej o tym, dlaczego te zajęcia są tak pasjonujące, znajdziesz razem z fotogalerią tutaj.

O naszym pomyśle na uczenie robotyki również możesz przeczytać.

Chcesz dowiedzieć się, na czym polega ocenianie kształtujące w Skrzydłach? Artykuł na ten temat znajdziesz tutaj.

Polecamy również aktualności z życia Szkoły Skrzydła na naszym profilu na Facebooku.

Facebook