Otwieramy w roku szkolnym 2015/2016 klasy terapeutyczne.

Rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja na nowy rok szkolny do klas terapeutycznych w budynku przy Szmaragdowej 1.

Etapy:

I etap – składanie dokumentów (drogą mailową lub w sekretariacie szkoły)

  1. a) karta zgłoszenia;
  2. b) orzeczenie o niepełnosprawności;
  3. c) opinie poradni pedagogiczno- psychologicznej;
  4. c) opinia z przedszkola;
  5. d) inne dokumenty określające zalecenia terapeutyczne;

II etap – spotkanie dziecka z psychologiem/pedagogiem;

III etap – spotkanie obojga rodziców z przedstawicielem fundacji prowadzącej szkołę w celu uzgodnienia warunków współpracy;

IV etap – decyzja rodziców i organu prowadzącego szkołę o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy i wpłatą wpisowego

Opłaty:

Wpisowe w roku szkolnym 2015/2016 dla klas startowych i klas 1-6 składa się z dwóch części: 1200 zł (część bezzwrotna w razie rezygnacji z uczęszczania dziecka po ogłoszeniu list) oraz 2000 zł (zwrotny wkład w rozwój projektu;rodzice, których więcej niż jedno dziecko uczy się w Szkole wpłacają wkład tylko raz).

Czesne w roku szkolnym 2015/2016 wynosi: 560 zł miesięcznie, dodatkowo pobierana jest opłata za posiłki.

Zniżki w związku z uczęszczaniem dzieci będących rodzeństwem:

  • 2 dzieci – czesne za każde dziecko wynosi 510 zł
  • 3 dzieci – czesne za każde dziecko wynosi 460 zł
  • 4 dzieci i więcej – czesne za każde dziecko wynosi 420 zł.

Więcej informacji  można uzyskać pod numerem telefonu 667 775 222 – Magdalena Biedacha

Karta zgłoszenia:

Wypełnij online: Formularz

Lub pobierz: kartę zgłoszenia_2015 kartę zgłoszenia_2015, a następnie prześlij ją drogą elektroniczną na adres lub dostarcz osobiście do sekretariatu szkoły Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA ul. Szmaragdowa 1 20-570 Lublin

Fundacja „Skrzydła dla Edukacji” zastrzega sobie prawo decyzji odmownej na każdym etapie rekrutacji.

Facebook