O NAS

FUNDACJA

Organem prowadzącym Szkołę SKRZYDŁA jest Fundacja SKRZYDŁA DLA EDUKACJI. Fundacja powołana została na początku 2010 r. przez grupę sześciu małżeństw chcących stworzyć przyjazne środowisko do wzrastania dla dzieci i całych rodzin. Podstawowym zadaniem fundacji jest prowadzenie szkoły, jednocześnie jednak podejmuje ona inne inicjatywy mające na celu wspieranie rodziców w edukacji i wychowaniu dzieci. Wszystkie te działania określiliśmy jako  „Projekt SKRZYDŁA”. Projekt ten ma charakter otwarty, zapraszamy więc do udziału w nim wszystkich zainteresowanych.

Małżeństwa fundatorów

Małżeństwa fundatorów

Małżeństwa fundatorów – (od prawej Magdalena i Paweł Wójtowiczowie, Bożena i Piotr Kaczyńscy, Mariola i Marcin Demkowscy, Magdalena i Tomasz Biedacha, Małgorzata i Krzysztof Wyżlic, Katarzyna i Paweł Kępka)

Zarząd fundacji tworzą:

  • Tomasz Biedacha  – prezes zarządu
  • Małgorzata Wyżlic – członek zarządu
  • Katarzyna Skubisz-Kępka – członek zarządu
  • Marcin Demkowski – członek zarządu
  • Piotr Kaczyński – członek zarządu
  • Paweł Wójtowicz – członek zarządu

Dane fundacji:

Fundacja SKRZYDŁA DLA EDUKACJI
ul. Szmaragdowa 1, 20-570 Lublin
KRS 0000356202
NIP 712-320-92-44
Getin Noble Bank 66 1560 0013 2321 6991 5000 0001
tel. kontaktowy: 603 170 030

RODZICE

U podstaw naszego projektu leży przekonanie, że proces nauki nie kończy się za drzwiami szkoły a proces wychowania za drzwiami domu rodzinnego. Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu ewentualnych wątpliwości czy trudności. Rodzice są zaproszeni do udziału w programie „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.

NAUCZYCIELE

Projekt zakłada, że nauczyciele pracujący w Szkole SKRZYDŁA dysponują wysokimi kompetencjami merytorycznymi, a także są gotowi do pracy nad swoim charakterem i doskonalenia umiejętności w zakresie budowania relacji z innymi.

UCZNIOWIE

Uczniowie Szkoły SKRZYDŁA biorą odpowiedzialność za naukę, swoje zachowanie i kształtowanie charakteru.

Facebook