ORGANIZACJA NAUCZANIA

W naszej Szkole obowiązuje podział na trymestry.

Dwa pierwsze trymestry kończą się podsumowaniem dotychczasowych postępów dziecka, zaś ostatni również promocją do następnej klasy (w każdym trymetrze rodzice zobowiązani są do co najmniej jednego spotkania z osobistym opiekunem dziecka).

Podział ten pozwala na spokojniejsze przyglądanie się rozwojowi dziecka. Sprzyja też częstszym kontaktom rodziców z opiekunem. Daje możliwość szybszego reagowania, gdy wymaga tego sytuacja ucznia. Dzięki temu zwiększa się szansa na skuteczną pomoc zarówno w rozwiązywaniu trudności, jak również w rozwoju uzdolnień.

Facebook