Nasza Oferta

12 października 2010 | | Napisz komentarz czytaj dalej

Indywidualna ścieżka rozwoju dziecka

W naszej Szkole każde z uczących się dzieci ma przydzielonego Osobistego Opiekuna, który pomaga Rodzicom w znalezieniu optymalnej ścieżki rozwoju edukacyjnego i wychowania dla swojego dziecka. Indywidualna ścieżka rozwoju zostaje opracowana w czasie spotkań Rodziców z Opiekunem, uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka, jego zainteresowania, trudności, umiejętności i wiedzę nabytą w poprzednim etapie edukacyjnym.

Dwa języki od pierwszej klasy

Z nauką języków jest podobnie jak z muzyką, im wcześniej zaczyna dziecko mieć kontakt z innym językiem niż ojczysty, tym większa szansa na dobrą jego znajomość, dlatego od pierwszej klasy proponujemy 4 godz. tygodniowo języka angielskiego i 1 godzinę tygodniowo języka hiszpańskiego, z każdym rokiem chcemy zwiększać liczbę godzin oraz wprowadzać native speakera z tych języków.

Oddzielne klasy dla sześciolatków i siedmiolatków

Uczniowie w naszej Szkole mogą zdobywać wiedzę w najbardziej optymalnych warunkach uwzględniających etap rozwoju, na którym się znajdują. Oddzielne klasy dla dzieci siedmio i sześcioletnich temu służą, poprzez dostosowanie rytmu i tempa pracy do uczniów w różnym wieku. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego porównywania się, dzieci starszych z młodszymi, konieczności godzenia przez nauczyciela różnych potrzeb Uczniów wynikających z różnic wieku.

Wysoki poziom nauczania

Dzieci rozpoczynając naukę szkolną w sposób naturalny przejawiają pragnienie i chęci do zdobywania wiedzy, poznawania świata, w naszej Szkole praca z uczniami oparta jest o tą wewnętrzną motywację. Służy temu sposób pracy z Uczniami, oraz szeroka gama zajęć dodatkowych dających dzieciom możliwość doświadczenia różnych dyscyplin naukowych.

Tagi:

Kategoria: Aktualności

Facebook

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wielkanoc 2021

„On odpuszcza wszystkie twoje winy, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i...

Zamknij