Marta Charymska

Marta Charymska

wykształcenie i kwalifikacje: pedagog terapeuta funkcje pełnione w szkole: pedagog, nauczyciel świetlicy zajęcia dodatkowe prowadzone w szkole: Ekokreatywność, Klub Małego Odkrywcy, zajęcia psychoprofilaktyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zainteresowania: film, człowiek w popkulturze motto: Nie zaprowadzisz nikogo dalej niż tam, gdzie sam jesteś.

13 stycznia 2014 | czytaj dalej
Natalia Kuzera

Natalia Kuzera

wykształcenie i kwalifikacje: mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel kontraktowy, wychowawca kolonijny, kursy i szkolenia: Diagnostyka i Terapia dzieci z ADHD;  Ocenianie Kształtujące;  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców; Mali Badacze- Metoda Projektów Badawczych;  Dobre praktyki w edukacji matematycznej…;  Skrzydlaty Umysł- szybkie czytanie; Porozumienie bez przemocy; Realizator Programu „Przyjaciele Zippiego”; Pierwsza Pomoc Przedmedyczna funkcje pełnione w […]

12 stycznia 2014 | czytaj dalej

Facebook