KADRA

Od nauczycieli pracujących w szkole SKRZYDŁA oczekujemy wysokich kompetencji merytorycznych, ale również pracy nad swoim charakterem oraz doskonalenia umiejętności w zakresie budowania relacji z innymi.

Każdy nauczyciel ma swojego opiekuna, a spotkania z nim pokazują nauczycielowi kierunek, w jakim powinien się rozwijać. Obowiązkowy jest udział wszystkich nauczycieli w warsztatach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” – ma to pomóc w doskonaleniu umiejętności wchodzenia w relację z drugim człowiekiem. Chcemy, aby Nauczyciele w naszej szkole byli nastawieni na własny rozwój wpisujący się w założenia szkoły, aby wypracowywali też konstruktywne sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi po to, aby nie zakłócały one procesu dydaktycznego.

Nauczyciel w naszej szkole ma  towarzyszyć dziecku w odkrywaniu świata wiedzy. Zakładamy, że Nauczyciel to nie jest nieomylny autorytet, który wszystko wie lepiej od swojego ucznia. Ma być to człowiek, który potrafi otworzyć się na sposób patrzenia na świat i rozumowania ucznia, podążać za jego zainteresowaniami, pytaniami, wątpliwościami, szanując indywidualność wychowanka. Stąd będzie on dostosowywał tempo pracy do możliwości ucznia – zwolniał, kiedy jest to konieczne lub przyspieszał czy rozwijał program, jeśli uczeń ma gotowość do tego, aby poznać więcej, głębiej. Nauczyciel realizuje program przewidziany dla danej grupy wiekowej, a jednocześnie rozumie, że podstawa programowa nie powinna go ograniczać.

Nasza Kadra:

 • Małgorzata Wyżlic – dyrektor
 • Bożena Kaczyńska –  p.o. dyrektora, nauczyciel kształcenia zintegrowanego
 • Magdalena Biedacha – zastępca dyrektora
 • Natalia Kuzera – nauczyciel kształcenia zintegrowanego
 • Aleksandra Fila-Bobrzyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Sylwia Wierzchowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Sandra Rybińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Irena Sękowska –  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Dorota Sokołowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Paulina Zagojska-Ziemba – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Agnieszka Lejko – edukacja przedszkolna
 • Joanna Żytek –  nauczyciel języka polskiego
 • Marika Jaśkowiak – nauczyciel języka hiszpańskiego
 • Marlena Grykałowska-Drozd – nauczyciel języka hiszpańskiego
 • Paulina Wosik – nauczyciel języka angielskiego
 • Agnieszka Bator – nauczyciel języka angielskiego
 • Agata Kotorowicz-Larrotta – nauczyciel języka angielskiego
 • Danuta Peterek – nauczyciel języka angielskiego
 • Dorota Zielińska-Dryl – nauczyciel języka polskiego
 • Agnieszka Szulej – psycholog
 • Magdalena Wójtowicz – psycholog
 • Marta Charymska – pedagog
 • Grażyna Rodzik – nauczyciel matematyki
 • Monika Hunek – nauczyciel matematyki
 • Krzysztof Mackiewicz – nauczyciel informatyki
 • Katarzyna Bączek – nauczyciel historii
 • Marcin Demkowski – nauczyciel historii
 • Iga Malik – trener szybkiego czytania
 • Dorian Miąsek – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Joanna Kurus – nauczyciel przyrody
 • Agnieszka Kantor-Kołodyńska – nauczyciel techniki
 • Aleksandra Wilczewska – nauczyciel plastyki
 • ks. Damian Dorot – nauczyciel religii
 • Renata Barańska – Gumieniak – nauczyciel muzyki, dyrygent chórów szkolnych, wychowanie do życia w rodzinie
 • Ewelina Gąsek – nauczyciel współorganizujący zajęcia
 • Mariola Boguta – nauczyciel współorganizujący zajęcia
 • Iwona Sławińska – nauczyciel współorganizujący zajęcia
 • Magdalena Goryl – nauczyciel współorganizujący zajęcia
 • Natalia Gruba – nauczyciel współorganizujący zajęcia
 • Teresa Majdańska – nauczyciel współorganizujący zajęcia
 • Edyta Rudnik – nauczyciel współorganizujący zajęcia, logopeda
 • Paweł Stoma – zajęcia szachowe

Facebook